Stel uw vraag Subsidie

Heeft u aanvullend advies nodig?

VvE's van appartementencomplexen met meer dan 10 woningen kunnen een maatwerkadviseur inschakelen om inzicht te krijgen in de verduurzamingsmogelijkheden van het complex. Ook kleinere VvE’s die al dan niet advies van een energiecoach hebben ontvangen, kunnen behoefte hebben aan (aanvullend) maatwerkadvies.


Voor dit advies, het opnemen ervan in de Meerjarenonderhoudsplanning en eventueel procesbegeleiding bij de uitvoering van het plan kunt u subsidie aanvragen bij het RVO. U leest alles over het maatwerkadvies in het document ‘Voorbereiden – Vraag maatwerkadvies aan’.


DOWNLOAD DOCUMENT


Maatwerkadviseurs uit de regio kunt u vinden via het VvE Bouwloket.