Stel uw vraag Subsidie

Wat te doen tegen wateroverlast?
11 Maart 2020

Zware neerslag op komst? Woont u in een risicogebied? Op deze pagina vindt u tips & adviezen wat te doen tegen wateroverlast. Onderaan deze pagina vindt u waar u terecht kunt voor meer informatie & hulp. 

- Zandzakken -

Gebruik zandzakken om deuren, garagepoorten e.d. te barricaderen.Heeft u geen zandzakken thuis? Gebruik dan zakken tuinaarde, vuilniszakken met aarde etc. Zolang de voorraad strekt, zijn gratis zandzakken verkrijgbaar bij de gemeente. Bel eerst met het gemeentelijke Klant Contact Centrum via telefoon 14 043 of er nog zandzakken zijn. U kunt de zandzakken vervolgens afhalen (en zelf ter plekke mer zand vullen) bij Openbare Werken, Tunnelweg 1-3 in Meerssen.

- Straatputten - 

Trek de roosters open van straatputten langs de weg (kolken). Bui voorbij? Vergeet niet om de roosters weer te sluiten. Ziet u dat een het rooster van een straatput verstopt is met bladresten? Maak deze vrij.

- Auto -

Verplaats uw auto tijdig naar een hogergelegen plek. Rijd niet door ondergelopen straten.De golven die u veroorzaakt, kunnen extra wateroverlast en schade veroorzaken. Ook aan uw auto kan schade ontstaan.

- Wegafzettingen -

Verplaats geen wegafzettingen. Weggebruikers die na u komen, zien dan niet dat een straat is afgezet. Voorkomen gevaar en hinder.

- Ondergelopen straten - 

Blijf uit ondergelopen straten. Ga er niet lopen, fietsen, autorijden. Putdeksels kunnen van putten drijven. Door het (modder) water kunt u niet zien of ergens een put openligt. Voorkom dat u in een rioolput stapt of valt. Laat kinderen niet in een ondergelopen straat spelen. Water dat uit de putten naar boven komt, is (sterk) verdund rioolwater.

- Wateroverlast in de openbare ruimte -

Wilt u een melding doorgeven over wateroverlast in de openbare ruimte? Omgevallen bomen, afgebroken takken, modder en dergelijke?

Bel het gemeentelijke Klant Contact Centrum via telefoon14 043. Of stuur een mailtje naar info@meerssen.nl.

Zijn er veel meldingen? Dan is het mogelijk dat u langer moet wachten. Hiervoor vragen wij uw begrip. We proberen u zo spoedig mogelijk te woord te staan.

- Wateroverlast particuliere woningen en eigendommen -

U kunt ook de brandweer bellen. Echter: de brandweer concentreert zich in eerste instantie op de veiligheid (bijv. omgevallen bomen op straat, vrijliggende elektriciteit). Het kan dus zijn dat de brandweer u niet of niet onmiddellijk kan komen helpen.

Informatie brandweer Zuid-Limburg: Wateroverlast? Wie bel je dan?

- Schade aan uw eigendom? -

Neem contact op met uw verzekeringsmaatschappij.

- Hulp nodig? -

Bel alleen bij acute spoed / gevaar 1-1-2. Daar redt u levens mee. Overige gevallen: bel 088-0619200

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen?

Neem contact op met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC)Telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

Folder Wateroverlast

Kalender