Stel uw vraag Subsidie

Resultaten enquête VvE-Energiebalie bekend
10 Juli 2020

Een aantal weken geleden hebben wij u via deze weg en vragenlijst gestuurd over de VvE Energiebalie Maastricht. Binnen een week hadden we 65 reacties, waarvoor de we u hartelijk willen bedanken! Het geeft goed inzicht in hoe u de dienst ervaart en op welke punten we kunnen verbeteren.


Samengevat blijkt uit de enquête een tevredenheid over het aanbod van de VvE Energiebalie Maastricht. Mensen vinden het een prima informatiebron: informatief en behulpzaam. Men vindt het ook belangrijk dat we de informatie blijven actualiseren. Het geeft een goede aanzet voor de verduurzaming van de VvE.


We mogen van een aantal van u meer naar buiten treden, meer reclame maken en zichtbaarder zijn. Er is behoefte aan informatie over de warmtevisie, om ervaringen te delen met elkaar en aan gemeentelijke bijdrage in gesprekken met bijvoorbeeld grooteigenaren en de beheerder van het warmtenet. Ook lazen we concrete vragen over een quickscan, warmteverliesberekening en coaching aan VvE’s.


De komende tijd gaan wij bekijken hoe we deze – en de andere genoemde punten kunnen oppakken en vormgeven binnen de VvE Energiebalie Maastricht. We houden u op de hoogte!

Kalender