Stel uw vraag Subsidie

Subsidieregeling energiecooperaties Provincie Limburg 2018-2019
3 Augustus 2018

Sinds maart 2018 is er door de Provincie Limburg een subsidieregeling open gesteld voor energieprojecten van energiecoöperaties in de periode 2018-2019. Hiermee wil de provincie de Limburgse energiecoöperaties graag ondersteunen om meer energieprojecten tot uitvoering te laten komen.

De belangrijkste kenmerken van de subsidieregels zijn: 1. Voor ondersteuning komen activiteiten in aanmerking, die bijdragen aan de verankering van de coöperatie binnen de gemeente/lokale gemeenschap, aan professionalisering en aan ideeontwikkeling en voorbereiding van het energieproject. 2. Een coöperatieve aanpak van de asbestdakenproblematiek in combinatie met energieopwekking komt eveneens in aanmerking voor de subsidie. 3. Voordat een aanvraag kan worden gedaan vindt een vooroverleg plaats over het initiatief en de specifieke knelpunten en behoeften in relatie tot de subsidiemogelijkheden. 4. De gemeente(n) waarbinnen het initiatief is gelegen worden, als eerst verantwoordelijke overheid op het gebied van (lokale) energie en duurzaamheid, door de coöperatie betrokken. Van gemeenten wordt aantoonbare medewerking en/of inzet gevraagd.

Voor meer informatie, ga naar: https://www.limburg.nl/loket/subsidies en kijk bij actuele subsidies.

Kalender