Stel uw vraag Subsidie

Proeftuinen aardgasvrije wijken
9 Oktober 2018

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft 27 gemeenten in Nederland een rijksbijdrage toegekend voor het aardgasvrij maken van een wijk. Sittard-Geleen en Brunssum zijn twee van deze 27 gemeenten: Sittard-Geleen heeft deze bijdrage is ontvangen om de Sittardse wijk Limbrichterveld aardgasvrij te maken. Brunssum krijgt de bijdrage voor het aardgasvrij maken van de wijk Brunssum-Noord.

Met de ondertekening van het klimaatakkoord van Parijs in 2015 heeft Nederland zich gebonden aan maatregelen om de klimaatverandering tegen te gaan. Het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving is hiervan een belangrijk onderdeel. Op dit moment zijn nog bijna alle Nederlandse huizen aangesloten op het gasnet. De ambitie in 2050 volledig aardgasvrij te zijn, houdt in dat dagelijks bijna 600 bestaande woningen omgebouwd moeten worden van gas naar een duurzame warmtebron.

Kijk voor meer informatie op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Twee Limburgse gemeenten ontvangen Rijksbijdrage voor het aardgasvrij maken van een wijk.

Kalender