Stel uw vraag Subsidie

Afsluitkosten gasnet worden gedeeld
18 Augustus 2020

Naar alle waarschijnlijkheid treedt vanaf 1 oktober 2020 een regeling in werking die de rekening van het afsluiten van het gasnet opsplitst.


Woningeigenaren kunnen er nu al voor kiezen om aardgasvrij te wonen en hun gasleiding te laten afsluiten. Het afsluiten van de gasleiding kost geld, omdat de netbeheerder daar werkzaamheden voor moet verrichten. Deze rekening wordt in principe betaald door de eigenaar van de woning. In maart 2019 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen om de kosten van het afsluiten te verdelen tussen de woningeigenaar en de netbeheerder (50/50). In februari 2020 heeft de Tweede kamer de wetswijziging aangenomen waarin is opgenomen dat de helft van de rekening bij de woningeigenaar terechtkomt, en de andere helft bij de netbeheerder. De regeling gaat (naar alle verwachtingen) in op 1 oktober 2020. In de tussentijd wordt de regeling nog aan de Eerste en Tweede Kamer voorgelegd en vervolgens gaat de Autoriteit Commerciële Markt (ACM) aan de slag met het aanpassen van de Tarievencode.


Lees meer hierover op de website Klimaatakkoord.nl.

50% voor rekening van de netbeheerder en 50% voor de woningeigenaar

Kalender