Stel uw vraag Subsidie

Isolatiesubsidie in 2021
23 November 2020

De Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) - de subsidieregeling voor isolatiemaatregelen - voor eigenaar-bewoners loopt tot en met 31 december 2020. Het aanvragen van een SEEH-subsidie kan tot uiterlijk 31 december 2020 23:59 uur.


Vanaf 2021 is er (naar alle waarschijnlijkheid*) ook weer subsidie beschikbaar voor isolatiemaatregelen, omdat de regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) dan met isolatie en aansluiting op een warmtenet wordt uitgebreid.


Eigenaar-bewoners die nu bezig zijn in de oriëntatie- of uitvoeringsfase van het nemen van twee isolerende maatregelen kunnen (na afronding van de laatste maatregelen) vanaf januari 2021 dus nog steeds een subsidieaanvraag indienen bij de ISDE. 


Let wel op: de tijdelijke verhoging geldt nog tot het eind van dit jaar. 


*Naar verwachting wordt begin december de ISDE regeling in de Staatscourant gepubliceerd. Na publicatie is de inhoud van de regeling definitief. Bovenstaande informatie is nog onder voorbehoud. Op dit moment vindt er nog politieke besluitvorming plaats. 

Kijk op de website www.rvo.nl/seeh en www.rvo.nl/isde voor de veel gestelde vragen over deze regeling. 

Lees hier de zeven meest gestelde vragen over de sluiting van de SEEH en de uitbreiding van de ISDE:

 

1. Wanneer kom ik in aanmerking voor het tijdelijk verhoogde SEEH subsidiebedrag?

Eigenaar en bewoners die minimaal 2 isolatiemaatregelen laten uitvoeren en betalen tussen 1 juni 2020 en 31 december 2020 komen in aanmerking voor het tijdelijk verhoogd subsidiebedrag. Het aanvragen van SEEH kan tot uiterlijk 31 december 2020 23:59 uur.

2. Gelden in de ISDE dezelfde verhoogde subsidiebedragen voor energiebesparende maatregelen? 

Nee, in de SEEH zijn de subsidiebedragen tijdelijk verhoogd tot en met 31 december 2020. Het voornemen is om de ISDE subsidiebedragen gelijk te houden aan de SEEH van vóór de verhoging. 

3. Kan ik subsidie aanvragen voor de ISDE voor 2 energiebesparende maatregelen als ik reeds in 2020 maatregelen heb uitgevoerd?

Ja, u kunt subsidie in de ISDE aanvragen voor energiebesparende maatregelen die uitgevoerd en betaald zijn in 2020. En als u nu door Corona of doordat het bedrijf dat de energiebesparende maatregel uitvoert de maatregel pas kan uitvoeren in 2021 dan kunt u ISDE aanvragen. Als er ISDE-subsidie wordt aangevraagd geldt het subsidietarief van de ISDE. Dit is dus ook het geval indien één of meerdere maatregelen in 2020 zijn uitgevoerd en betaald. Let op, tot maximaal 12 maanden na uitvoering en betaling van de eerste of reeds genomen maatregel(en) kan een aanvraag worden ingediend.   

4. Welke 2 uitgevoerde maatregelen komen in aanmerking in de ISDE vanaf 2021?

De SEEH maatregelen vloer- en/of bodem-, glas-, dak-, gevel- of spouwmuurisolatie komen in aanmerking voor ISDE-subsidie. Nieuw in de ISDE 2021 is de combinatie van een warmtepomp, zonneboiler of warmtenetaansluiting in combinatie met één isolatiemaatregel. Samen vormt dit het minimum van 2 maatregelen. 

Ongewijzigd in ISDE 2021 blijft de mogelijkheid om een subsidieaanvraag te doen voor alleen de aanschaf van een duurzame warmte installatie.

5. Welke maatregelen komen niet meer in aanmerking in de ISDE vanaf 2021?

Het zeer energiezuinig pakket, de aanvullende maatregelen (energiezuinig ventilatiesysteem, waterzijdig inregelen verwarmingssysteem en energiedisplay) en het energieadviesrapport uit de SEEH komen in de ISDE te vervallen voor eigenaar én bewoner. Deze specifieke maatregelen in combinatie met minimaal 2 uitgevoerde isolerende maatregelen kunnen alleen in de SEEH uiterlijk 31 december 2020 digitaal worden aangevraagd.

6. Wanneer wordt de ISDE regeling gepubliceerd?

Naar verwachting wordt begin december de ISDE regeling in de Staatscourant gepubliceerd. Na publicatie is de inhoud van de regeling definitief. Bovenstaande informatie is nog onder voorbehoud. Op dit moment vindt er nog politieke besluitvorming plaats. 

7. Waarom 2 isolatiemaatregelen uitvoeren om subsidie te krijgen?

De eis van twee maatregelen opgenomen in de SEEH en de ISDE is om grotere stappen in verduurzaming te stimuleren. Enkelvoudige isolatiemaatregelen zoals  vloerisolatie en spouwmuurisolatie worden al zeer vaak genomen, verdienen zich snel terug en zijn daardoor ook zonder subsidie zeer interessant. Voor wie één isolatiemaatregel laat uitvoeren is er ook een tegemoetkoming. Er is namelijk een fiscale “subsidie” in de vorm van verlaagde BTW op de arbeidskosten. 

 

Ook in 2021 is er subsidie voor isolatie

Kalender