Stel uw vraag Subsidie
Terug

Financiering

Meer informatie

Zelf aan de slag

Tips

Hemelwater afkoppelen

In de meeste gevallen komt het regenwater wat in- en rondom ons huis valt terecht in ons riool. Steeds vaker kiest men voor het afkoppelen van regenwater waardoor het water op eigen terrein wordt benut. Voor het afkoppelen van regenwater wordt ook wel de term infiltratie hemelwater gebruikt.

Het afkoppelen van regenwater van dakoppervlak en verharding van een gemengd rioolstelsel heeft uiteenlopende voordelen. Het hemelwater gaat niet naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie die daar alleen last van heeft, maar het gaat daar de grond in waar het ook als neerslag terecht kwam. Zo komt het ten goede aan het grondwater. Kortom: het beperkt verdroging en voorkomt het overstorten van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Veel gemeenten en waterschappen geven afkoppelsubsidie, meestal op basis van het aantal afgekoppelde vierkante meters dakoppervlak. Vaak mag men het subsidiebedrag ook gedeeltelijk gebruiken voor bijvoorbeeld de aanschaf van een regenton.

Leg zo weinig mogelijk tegels in je tuin. Door tegels en bestrating kunnen riolen forse regenbuien niet altijd verwerken. Als de riolen overlopen, kan het vuile rioolwater op straat terechtkomen. Of het stroomt naar sloten en kanalen en veroorzaakt daar vissterfte. Akkers kunnen vervuild raken, zodat de boer zijn oogst moet weggooien. Je kunt de druk op het riool helpen verminderen door je tuin zo weinig mogelijk te bestraten. Hemelwater kan dan gewoon in de grond zakken en daar worden opgeslagen.

Zet planten en bomen in de tuin. Planten en bomen hebben water nodig en zuigen dus grondwater op. Zet een paar bomen, struiken of fruitboompjes in je tuin en laat je schutting begroeien met klimplanten. 

Ga voor een groene haag. Kies haagplanten of struiken (zoals coniferen, laurieren of meidoorn) als erfafscheiding in plaats van een houten of stenen schutting. De bladeren van een heg verdampen water, dit draagt bij aan een koelere tuin. De wortels van een haag zorgen dat de bodem doorlatend blijft en het regenwater makkelijker weg kan zakken.

Voldoende compost voor je bodem. Compost is goed voor de waterhuishouding van je bodem. Als je wat compost door zandgrond schept, kan die het water beter vasthouden. Heb je kleigrond, dan zorgt compost voor een lossere structuur, zodat plantenwortels beter bij het water kunnen. 

Leg een gazon aan. Een gazon houdt regenwater vast en laat het in de bodem wegzakken. Onder de groene laag leven onder andere regenwormen, slakken en duizendpoten. Samen zorgen ze voor een waterdoorlatende bodem, de verwerking van plantenresten en zijn ze voedsel voor bijvoorbeeld vogels. 

Zorg dat het water weg kan. Dat kan op verschillende manieren. Leg je een terras aan? Laat dan een rand vrij voor een border met planten. Zo kan het water toch weglopen en staat je terras niet vol plassen. Ook kun je kiezen voor een alternatief met halfverharding of waterdoorlatende bestrating, zoals schelpen of schors.

Leg een regenvijver of wadi aan. Woon je in een gebied met kleigrond, veengrond of met een hoge grondwaterstand, leg dan een buffervijver aan. Zo’n regenwatervijver vangt regenwater op en laat het langzaam wegzakken in de grond. Een regenwatervijver heeft wisselende waterstanden: vol na een regenbui en bijna leeg als het lang droog blijft. Kies voor groene oever of een grindbed, dan ziet je buffervijver er altijd mooi uit. De wisselende waterstanden zorgen dat er veel verschillende planten en dieren kunnen leven. Oeverplanten zuiveren het water en helpen mee om de tuin in de zomer koel te houden. Woon je in zandgrond gebied, waar het regenwater gemakkelijk wegzakt, dan kun je kiezen voor een wadi: een lager gelegen stuk grond zoals een greppel of een kuil. Wanneer het hevig regent, stroomt het regenwater hiernaartoe. 

Creëer hoogteverschillen in je tuin. Als je hoogteverschil in je tuin aanlegt, stroomt het regenwater naar lager gelegen en onverharde delen van de tuin (of naar je wadi of regenvijver). Hier kan het water even blijven staan en geleidelijk wegzakken zonder dat je er hinder van ondervindt. De hoogteverschillen en natte en droge gedeelten bieden plekken voor verschillende planten. In het natte gedeelte kun je ook een houten vlonder als terras of tuinpad aanleggen. Leg waterdoorlatend antiworteldoek onder en tussen het vlonderhout om onkruidgroei te voorkomen.

Gratis hemelwater in de regenton. Een regenton kun je eenvoudig aansluiten op de regenpijp. Ze zijn er in alle soorten, maten en prijzen; je koopt ze op internet of bij tuincentra. De regenton slaat het regenwater op. Via een kraantje kun je dit gratis water op elk gewenst moment aftappen en in je tuin gebruiken. Zo kan je jaarlijks honderden liters water besparen. In Nederland haalt 1 van de 6 tuinbezitters zijn tuinwater al uit de regenton. Heb je een vijver? Dan kun je die gebruiken als 'overloop' voor de regenton. .

Groen balkon, geveltuin of verticale tuin. Heb je geen tuin? Ook planten op je balkon, in een geveltuintje of tegen de muur helpen mee tegen wateroverlast. Voor een geveltuin vervang je een aantal tegels langs de gevel voor verse aarde en planten. Als je klimplanten in je geveltuin plaatst, blijft het begroeide deel van de gevel in de zomer koel en in de winter kan het warmteverlies verminderen. De planten zijn schuilplekken voor insecten en vlinders. Kleine dieren gebruiken de geveltuintjes om van geveltuintje naar geveltuintje te gaan en zich zo veilig te kunnen bewegen door de straat. Op een balkon kun je verticaal tuinieren. Bijvoorbeeld met pallets boven elkaar of met plantenbakken, zo creëer je meer groen op jouw balkon. 

Groen dak: tuin op je dak. Een groen dak met sedum of een daktuin houdt regenwater vast en helpt om wateroverlast te voorkomen. In sommige gemeentes kun je subsidie krijgen als je een groen dak aanlegt. Niet ieder huis is geschikt voor een groen dak. 

1. Leg zo min mogelijk tegels in de tuin en zorg voor voldoende gras en borders. Hoe meer groen, hoe beter het water weg kan zakken in de tuin.

2. Sluit een regenton aan op de regenpijp en gebruik dit water om je tuin te besproeien.

3. Een vijver zorgt voor opvang van regenwater. Gebruik de vijver als 'overloop' voor de regenton en voer regenwater af naar de vijver.

4. Een groen dak vangt ook regenwater op. Lees tips op Groen dak.

5. Heb je geen tuin? Ook met een watervriendelijke geveltuin of balkon help je wateroverlast voorkomen.

Wil je meer tips? Check het handboek. Het Handboek voor de watervriendelijke tuin geeft tips om je tuin watervriendelijk te maken. Het is een initiatief van Vereniging Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling en Tuinbranche Nederland. Stichting RIONED, STOWA en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben er aan bijgedragen.

Waterklaar is een initiatief van gemeenten in Limburg, Waterschap Limburg, Waterschapsbedrijf Limburg en de Provincie Limburg. Er wordt actief samengewerkt met bedrijven, onderwijs, woningbouwcorporaties, leveranciers e.a..

Het doel van de Waterklaar campagne is het stimuleren van inwoners om de regenpijp af te koppelen van het riool. Daarvoor is per gemeente een subsidieregeling beschikbaar gesteld.

Hemelwater afkoppelen

Energieheld

Lees meer >>

Kalender