Stel uw vraag Subsidie
Terug

Financiering

Meer informatie

Zelf aan de slag

VvE zonnecoach Buurkracht

Tips

Collectieve opwekking

Wil je graag duurzaam energie opwekken maar kan en/of wil je dat niet met je eigen woning, kijk dan eens of er geschikte collectieve opwekkingsmogelijkheden voor je zijn.In steeds meer Limburgse gemeente ontstaan zonneweides, zonnedaken of windparken waarin je kunt deelnemen.


Het feit dat we steeds meer toegaan naar decentrale, beter gezegd lokale duurzame energieopwekking is in het onlangs gepresenteerde Klimaatakkoord op hoofdlijnen opgenomen. Daarin staat ook dat het streven is dat 50% van dergelijke opwekinstallaties in handen komen van de lokale omgeving. Dit vergroot de acceptatie van zonnedaken, zonneweides en windparken. Tegelijkertijd blijven de revenuen in de regio. 


De mogelijkheden om deel te nemen zijn uitgebreid, zoals we hieronder vermelden. Check ook jouw gemeente of er op dit moment mogelijkheden zijn.

Steeds meer Limburgers sluiten zich aan bij initiatieven die als energiecollectief optreden. Meestal gaat het om energiecooperaties. Ze pakken energieopwekking, energiebesparing en zelfs handel in energie op. Had deze ontwikkeling een aantal jaren geleden nog het karakter van pionieren, kan er nu gesproken worden over de opkomst van een nieuwe sector: de coöperatieve energiesector die voor, door en met inwoners lokaal duurzame energie opwekt en veelal ook verkoopt. Limburg telt op dit moment bijna 20 energiecooperaties. Verschillende van deze cooperaties beschikken over een collectief zonnedak, zonneweide of windmolen(park) of zijn druk doende dit mede te ontwikkelen. Het is nadrukkelijk de bedoeling van deze cooperaties dat burgers en bedrijven hierin financieel kunnen participeren. Een aandeel of obligatie of deelname in een postcoderoosproject met een gunstig rendement. Eventuele winsten uit een project worden volgens het cooperatief principe (leden bepalen) teruggeploegd in de samenleving en/of de energietransitie.

Er zijn diverse soorten van collectieve energieopwekking. Enkele bekende zijn:

- De zogenaamde postcoderoos (Regeling verlaagd tarief, zie postcoderoosregeling). Leden kunnen investeren in bijvoorbeeld een deel van een zonnedak. De postcodecooperatie wordt eigenaar van de installatie en verkoopt de stroom aan een leverancier. De deelnemer krijgt krijgt korting op de energierekening voor het deel energiebelasting. Voorbeelden zijn Zonneproject De Schans van Joris wekt op in Reuver of Zonnecentrale Meerssen van cooperatie Emec uit Maastricht. Kijk ook eens bij jouw gemeente of er een dergelijk initiatief of project is om aan deel te nemen.

- Collectieve zonnedaken, -weides of windparken waarvan een energiecooperatie (deels) eigenaar is. Inwoners, bedrijven, organisaties kunnen een aandeel of obligatie in een dergelijk project nemen en krijgen hiervoor een rendement. Een voorbeeld van een windmolen die al op deze manier is gerealiseerd: Windmolen de Cooperwiek in Roggel. Verder zijn er verschillende windparken in ontwikkeling in Limburg waarin je kunt deelnemen, bijvoorbeeld via de Nederweertse Energiecooperatie met het Burgerwindpark Ospeldijk, Weert Energie met Windpark Weert of Zonnepark Altweerterheide, Leudal Energie met Windpark de Kookepan of Zonnedak Gemeentehuis, Peel Energie met Windpark Egchelse Heide, Zuidenwind met Windpark Heibloem, SamenStroom in Venlo en Reindonk Energie in Horst aan de Maas met Windpark Greenport Venlo. Kijk ook in jouw eigen gemeente, regelmatig komen nieuwe projecten bij.  

Een mooi overzicht van Limburgse energieopwekkende collectieven vind je hier. Ook het aantal energiecooperaties is nog groeiende evenals het aantal projecten dat wordt opgepakt. Bekijk deze website regelmatig. Nieuwe projecten worden elke keer zo snel mogelijk opgenomen.

Collectieve opwekking wordt vaak (deels) gefinancieerd door de inbreng van grote aantallen particulieren. Door lid te worden van een energiecooperatie kan je vervolgens vanaf relatief kleine investeringen een passend aandeel verwerven in de energieopbrengst van het project. Veelal wordt dit uitgekeerd in euro's, soms ook in kWh's. 

Zo is het mogelijk om het totale energieverbruik van je eigen woning, door deelnemingen in collectieve energieopwekkingsprojecten te realiseren.

Samen hebben we meer mogelijkheden en kan je al snel deelnemen

Kalender