Stel uw vraag Subsidie

Welke informatie hebben we als VvE nodig?

In deze voorbereidende fase gaat u op zoek naar de juridische, financiële en technische mogelijkheden en onmogelijkheden voor uw plannen.

Sommige maatregelen kunt u zelfstandig in uw appartement treffen, andere maatregelen moet u gezamenlijk treffen. De splitsingsacte geeft hier uitsluitsel over. Raadpleeg deze altijd alvorens maatregelen te treffen.

Wilt u weten of uw VvE voldoende spaart, hoeveel stemmen nodig zijn voor de maatregelen die u wilt treffen of heeft u andere juridische vragen, wij geven u hier een aantal links naar websites die u verder kunnen helpen.

Er is een aantal financieringsmogelijkheden als uw VvE van plan is om te gaan verduurzamen.

 

Subsidies

Energieadvies: voor een VvE is het beslisproces om energiebesparende maatregelen te nemen vaak een hele uitdaging. Ook is het een klus om te bepalen welke maatregelen het beste genomen kunnen worden. Een goede adviseur is onmisbaar. Voor die advieskosten bestaat er een subsidie. VvE’s kunnen een subsidie krijgen tot 75 procent van de kosten voor een energieadvies, een groen MJOP en procesbegeleiding. 

Het opstellen van een duurzaam MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP): als u een beeld heeft van het aantal mogelijke maatregelen, kunt u deze opnemen in het MeerJarenOnderhoudsPlan. U kunt daar ondersteuning en begeleiding bij krijgen. Daar is subsidie voor.

Isolatiemaatregelen: de Vereniging van Eigenaren (VvE) van uw appartementencomplex kan voor de combinatie van 2 of meer isolatiemaatregelen subsidie krijgen. Let op: de isolatiesubsidie moet u vooraf aanvragen, niet na uitvoering. 

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE): deze subsidie geeft u een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers, warmtepompen, centrale aansluiting op een warmtenet, kleinschalige windturbines en zonnepanelen.  

Andere beschikbare subsidies

 

Eigen geld (privé-investering)

Er kan gekozen worden om de investering of een deel daarvan te verdelen onder de medebewoners. Zij kunnen er vervolgens voor kiezen dit te financieren uit hun spaargeld of daarvoor een lening af te sluiten.

 

Eigen middelen VvE

De investering kan ook uit de eigen middelen van de VvE gefinancierd worden. Misschien heeft uw VvE voldoende middelen in het reservefonds om de maatregelen uit te voeren. Dan hebt u nog wel toestemming nodig van de Algemene Ledenvergadering (ALV).

 

Leningen

Heeft de VvE onvoldoende eigen middelen en u wilt de leden niet vragen om een eenmalige bijdrage? Dan kan de VvE er ook voor kiezen een lening af te sluiten.  

met de Energiebespaarlening kunt u energiebesparende maatregelen in of aan het appartementencomplex direct laten uitvoeren. Het fonds is opgericht door de Rijksoverheid en banken en heeft geen winstoogmerk. De lening kan boetevrij versneld worden afgelost. Let op: deze lening geldt alleen voor VvE's van complexen vanaf 8 woningen.

Stimuleringsregeling Duurzaam Thuis: Minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen? Langer zelfstandig thuis wonen? En moet u hiervoor geld investeren in uw woning? De Provincie Limburg biedt u hierbij ondersteuning met de stimuleringslening Duurzaam Thuis. Deze lening wordt niet zoals de energiebespaarlening aan de VvE verstrekt, maar aan de individuele woning-/appartementseigenaar.

 

Energy Performance Contracting (ESCo’s)

Wilt u de garantie dat u ook écht energie bespaart? Dan kunt u een energieprestatiecontract (EPC)sluiten. Een uitvoerende partij neemt dan de energiediensten waar zoals aanleg, onderhoud en beheer. Zo'n uitvoerende partij heet een Energy Service Company. In het energieprestatiecontract staat niet de techniek, maar de prestatie voorop. ESCo en opdrachtgever delen de verantwoordelijkheid hiervoor. Als opdrachtgever hebt u wel de lusten - de energiebesparing en beter comfort - maar niet de lasten.

Meer info over Energy Service Companies vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Maatwerkadviseurs uit de regio kunt u vinden via:

Kalender