Stel uw vraag Subsidie

Besluitvormingsmomenten

Op verschillende momenten in het project is het handig om gezamenlijke besluiten te nemen, op enkele momenten is een formeel besluit noodzakelijk. We noemen er een aantal:  • U heeft maatwerkadvies gekregen. In het rapport worden 3 scenario’s voorgesteld, oplopend in ambitieniveau. Dit is een goed moment voor een gezamenlijk besluit: welke ambitie hebben wij als VvE? Welk scenario willen we verder (laten) uitwerken?

  • Het projectteam heeft zich gevormd waarin alle nodige kennis en kunde vertegenwoordigd zijn om een verduurzamingsproject te begeleiden. Het projectteam zal gaan handelen namens de VvE en daarom moet het formeel mandaat krijgen van de algemene ledenvergadering (alv).

  • Het gekozen scenario is uitwerkt tot een concreet plan: u weet welke maatregelen uitgevoerd gaan worden, door wie en hoeveel ze kosten. Ook heeft u een uitgewerkt financieringsplan. Alvorens tot uitvoering over te gaan is er formeel akkoord van de algemene ledenvergadering nodig.


We hebben een aantal tips voor u verzameld die van pas kunnen komen.


Download het document 'De VvE geeft akkoord'

Kalender