Stel uw vraag Subsidie

Fase 3 - Uitvoeren

Het bouwbedrijf is gekozen, u weet wat er in uw gebouw gaat gebeuren, de financiering en vergunningen zijn rond en bewoners hebben vóór de verduurzamingsmaatregelen gestemd. Uw aannemer heeft (vrij technische) plannen over de renovatie aan u gegeven. Deze plannen bevatten informatie over wat, hoe en wanneer en welke kosten daarmee gepaard gaan. Als VvE-projectteam bent u de verbindende schakel tussen aannemer en eigenaren. Het is uw taak om de andere eigenaren te informeren over de plannen en de zaken waar zij van dag tot dag rekening mee moeten houden. Ook vertegenwoordigt u de eigenaren bij de aannemer als er zich problemen voordoen.


Wat uw rol in deze fase precies inhoudt plus enkele handige tips, vindt u in het document 'Uitvoeren van de verduurzaming'.

Via de website van Centraal Register Techniek kunt u zoeken naar gecertificeerde vakbedrijven op het gebied van onder andere elektra, warmte, water, koeling, ventilatie en duurzaamheid.

Kalender